Serviceavtal (FU)

Minska risken för oförutsedda driftstopp!

Service utförs enligt avtal.

Serviceavtal (FU)

Regelbundet underhåll ökar livslängden på era anläggningar. Vårt mål är att se till att detta upprätthålls och att ni får ut så mycket som möjligt av era produkter till en så låg kostnad som möjligt.

För att göra detta erbjuder Emz2 Service AB er serviceavtal anpassat för era behov och önskemål.  Emz2 Service AB erbjuder serviceavtal med löpande eller fast pris.

Varför serviceavtal (FU)

  • Service (FU) ökar maskinernas livslängd.
  • Minska risken för oförutsedda driftstopp.
  • Minskar på sikt reparation och stilleståndskostnader.
  • Service utförs enligt avtal. (Kunden behöver inte själv tänka på att porten skall servas).
  • Enligt Boverkets riktlinjer ska maskindrivna portar kontrolleras minst 2ggr årligen för att säkerställa funktion och säkerhet.